ılıman

1 Sıfat

Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil

Cümle 1: Ilıman bölge.