ısıl

1 Sıfat

Isı ile ilgili, termik

2 Sıfat

Işıklı