ısrar etmek

1

bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek

Cümle 1: Siz benim usule bakın diye ısrar ediyordu. - Ç. Altan

çok istemek