saban

1 İsim

Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı

2 İsim

Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi

Sıfat

Aptal, alık, saf, şaşkın, budala