şirret

1 Sıfat

Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı

Cümle 1: Melek kadar masum / Yok canım şeytan kadar şirret. - B. Necatigil Cümle 2: Müsteşarın şirret karısına çok hiddetleniyordu. - P. Safa