sah

1 İsim

Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret

2 İsim

İran veya Afgan hükümdarı, şeh

Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş

Cümle 1: Sonra şahını bir hane geri aldı. - Sait Faik Abasıyanık

Sıfat

Benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi

(Alevîlik, Bektaşîlikte) Pir

3 İsim

Atın, ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde ayakta durması