şahit

1 İsim

Tanık

Cümle 1: Kendisine uzun uzun anlattığım hikâyemin şahidi yoktu. - R. H. Karay