şahit

1.İsimTanık
Cümle 1: Kendisine uzun uzun anlattığım hikâyemin şahidi yoktu. - R. H. Karay

Son Arananlar

aleksi17:57:47
Okuma yitimi
meymenet17:57:44
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
fışkırık17:57:44
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
ziyade17:57:42
Çok, daha çok, daha fazla
çenesi kuvvetli17:57:40
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
esenlikli17:57:33
Esenliği olan
alenen17:57:24
Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça
üleştirmek17:57:16
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
yediveren17:57:15
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
Pınar17:57:11
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Piston17:57:10
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
üfleç17:57:08
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
anestezi17:57:05
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
Talyum17:56:46
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
benlik17:56:46
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
maşer17:56:45
İnsan topluluğu, toplum
amigo17:56:44
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
ACİL17:56:36
İvedi, ivedili
küpe17:56:31
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
Cila17:56:26
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
alt üst17:56:22
Çok karışık ve dağınık
DESTANSI17:56:13
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
yerinden yönetim17:56:09
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
yoğaltım17:56:06
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
bütünsel17:55:58
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
fışkı17:55:57
Atgillerin taze dışkısı, tersi
âdemoğlu17:55:54
İnsan denilen yaratıkların hepsi
uzunluk17:55:53
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
tellak17:55:52
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
Sayımlama17:55:49
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
ferment17:55:47
Maya, enzim
pus17:55:45
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Islatma17:55:41
Islatmak işi
massetme17:55:34
Emme, içine çekme, soğurma
biçici17:55:24
Biçmek işini yapan (kimse)
volontarizm17:55:22
İstenççilik
Gönderme17:55:22
Göndermek işi, irsal
Sorun17:55:21
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
Isıl17:55:21
Isı ile ilgili, termik
çopur17:55:21
Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse)
uygur17:55:19
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
adil17:55:18
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
gamet17:55:16
Erkek veya dişi üreme hücresi
teamül17:54:43
İş, davranış
gösterme17:54:42
Göstermek işi
lisaniyat17:54:36
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
taahhüt17:54:21
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
niteleme17:53:44
Nitelemek işi
teeddüp17:53:44
Utanma, sıkılma
methetme17:52:49
Methetmek işi
dal17:52:36
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
KLÜZ17:52:34
Kısık
seramik17:51:56
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
vida17:51:40
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
katkı17:51:14
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Patinaj17:50:50
Patenle kayma işi
ah17:50:30
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
kurumlu17:50:18
Kurum (II) tutmuş olan
kepaze17:50:00
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
açı ölçüm17:50:00
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
işleme17:49:54
İşlemek işi
kumaşçı17:49:51
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
isal17:49:24
Ulaştırma
Mendirek17:49:24
Dalgakıranla yapılmış liman
kabul etmek17:49:23
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
Rengarenk17:49:20
Çeşitli renkleri olan, renk renk
dokunum17:49:17
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
TRE17:49:15
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
yapma17:49:13
Yapmak işi
çepçevre17:49:06
bk. çepeçevre
snop17:48:40
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
ilham perisi17:48:39
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
politika17:48:31
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
aşama sırası17:48:26
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
Ulvi17:47:31
Yüce
Mu17:47:28
bk. mı / mi
KES17:47:22
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
alkali17:47:20
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
ekşimek17:47:19
Mayalanmak
çöven17:47:07
Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpürten, kir temizleyici bir bitki, sabun otu, helvacı kökü (Saponaria officinalis)
arılama17:47:01
Arılamak işi, tenzih
Re17:46:58
Renyum"un kısaltması
Tavşan17:46:58
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
bedavacı17:46:56
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
emmi17:46:55
Amca
fesh etmek17:46:48
bk. feshetmek
ökse otu17:46:46
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
anyon17:46:44
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
yaka17:46:44
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
zamklı17:46:41
Üstüne zamk sürülmüş
KARAVANA17:46:40
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
gümüşlü17:46:27
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
yetişme17:46:20
Yetişmek işi
karaburçak17:46:17
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
serbestlik17:45:45
Serbest olma durumu
oy vermek (veya oyunu kullanmak)17:45:38
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
bilyeli17:45:28
Bilyesi olan
MAZBATA17:45:20
Tutanak
Karşıt17:45:20
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
takdim17:45:18
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
saptama17:45:17
Saptamak işi, tespit
koygun17:45:15
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
balotaj17:45:12
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
binek atı17:45:12
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
Tart17:45:04
Kovma, çıkarma
Payanda17:44:52
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
ülkücülük17:44:50
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
bağıntıcılık17:44:48
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
bahtiyar17:44:47
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
variyet17:44:43
Varlık, zenginlik
mukallit17:44:43
Taklitçi
Trajik17:44:40
Trajedi ile ilgili
Suyolu17:44:39
Sutaşı
Miralay17:44:37
Albay
pikrik asit17:44:37
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
KISIRLIK17:44:22
Kısır olma durumu
müspet ilimler17:44:20
Pozitif bilimler
merhum17:44:18
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
hayırlı (veya hayırlısı) olsun17:44:16
iyisi, hayırlı olanı olsun
Şekva17:44:12
Yakınma, sızlanma, şikâyet
yan tutmak17:44:11
yanlardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)17:44:08
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
Remiz17:44:08
Sembol, rumuz
nedensellik17:44:07
Nedensel olma durumu, illiyet
taydaş17:44:02
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
dayıoğlu17:44:00
Dayının oğlu, dayızade
hak yolu17:43:59
Doğruluk, doğru yol
alabora17:43:57
Geminin devrilecek kadar yan yatması
FİNAL17:43:50
Sona eren, biten
terbiyeli17:43:47
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep