saka

1 İsim

Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse

2 İsim

Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş (Carduelis cardelis)

3

Baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık

4 İsim

Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife

Cümle 1: İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim. - R. N. Güntekin