şart

1 İsim

Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul

Cümle 1: İster istemez bu şartlara boyun eğecekti. - F. R. Atay Cümle 2: Ben şimdi, onun bu şartlar içinde iktidara gelişini kendi hesabına bedbahtlık telâkki etmekteyim. - Y. K. Karaosmanoğlu