şenlikli

1 Sıfat

Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli

Cümle 1: Doğancılar'da altı kahve bulunduğunu, ama hiçbirinin bunun kadar şenlikli olmadığını söyler. - S. Birsel

Eğlenceli