şevket

1 İsim

(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet