sifon

1 İsim

Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru

Şose, demir yolu gibi yapıların altından bir akar suyu geçirmek için yapılan boru biçiminde kanal

Pis su tesisatındaki kokuların yapıya yayılmasını önleyen araç

Hızla fışkırtılan su yardımıyla pis su ile dışkıları atık su tesisatına akıtan düzenek

2 İsim

İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş

Sıfat

Bu kumaştan yapılmış