şov

1 İsim

Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri