��vedilik

Son Arananlar

fil dişi20:47:05
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
çocuk bezi20:47:05
Bebeklerin altına bağlanan bez
tertemiz20:47:04
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
KAYIK20:47:00
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
naçar20:46:58
Çaresi olmayan, çaresiz
bağlı olmak20:46:57
tâbi bulunmak
çirkef20:46:53
Pis ve bulanık su
salhane20:46:53
Kesim evi, kanara, mezbaha
FRENGİ20:46:53
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
çakal20:46:46
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
kiralayan20:46:46
Kiraya veren
korungalık20:46:43
Tirfil tarlası
anıt mezar20:46:42
Görkemli, anıtsal mezar
FAYANS20:46:42
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
ÇİVİT20:46:40
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
öğretim20:46:38
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
MİDE20:46:32
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Bambu20:46:30
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
hürmet20:46:30
Saygı
hasbıhal20:46:30
Söyleşi, sohbet
BASIM EVİ20:46:29
Bası işi yapılan yer, matbaa
kıvırcık koyun20:46:19
bk. kıvırcık
resital20:46:18
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
METALİK20:46:15
Madensel, madenle ilgili
fırın20:46:15
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
güneş saati20:46:04
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
tarihsel20:45:30
Tarihî
öneze20:45:30
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
Kara çalmak20:45:24
birine iftira etmek
salkım ağacı20:45:21
Akasya
İSTİBAT20:45:18
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
berabere bitmek20:45:14
(oyun, yarışma) takımların aynı sayıyı almasıyla sonuçlanmak
fol20:45:13
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
çok eşlilik20:45:13
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
zaman dizini20:45:10
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
görevden almak20:45:07
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
ÇALGI20:45:04
Müzik aleti, enstrüman
sinsi20:44:55
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
kâr etmemek20:44:47
yararı olmamak, etki yapmamak
Bazuka20:44:47
Roketatar
Yengeç dönencesi20:44:44
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
Yaban eşeği20:44:41
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
mışıl mışıl20:44:40
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
hunhar20:44:39
Kana susamış, kan dökücü
ahenksiz20:44:37
Uyumsuz, düzensiz
Aş evi20:44:34
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
meşin gibi20:44:33
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
layiha20:44:20
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
turşu suyu20:44:19
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
GELİR20:44:12
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
tavsiye etmek20:44:07
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
paralık20:44:06
Herhangi bir para değerinde olan
sarfınazar etmek20:43:55
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
iç yüz20:43:51
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
azimet20:43:48
Gidiş
kalamar20:43:45
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
öz saygı20:43:41
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
L demiri20:43:38
Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk
softa20:43:32
Medrese öğrencisi
ağır canlı20:43:31
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
yat kulübü20:43:03
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
mahkum20:43:03
Hüküm giymiş, hükümlü
ENDİREKT20:43:00
Doğrudan değil, dolaylı
kinetik20:42:59
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
ceylân bakışlı20:42:58
Süzgün ve tatlı bakışlı
eksilme20:42:45
Eksilmek işi, tenakus
w20:42:45
Volfram"ın kısaltması
cansız20:42:44
Canını yitirmiş, ölmüş
ÜŞENME20:42:31
Üşenmek işi
yardımlaşma20:42:29
Yardımlaşmak işi
merkezkaç20:42:16
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
Yetersiz20:42:15
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
yangın20:42:13
Zarara yol açan büyük ateş
bir araya gelmek20:42:12
bir yerde toplanmak, buluşmak
adilik20:42:10
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
geçiştirmek20:42:05
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
trigonometri20:42:04
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
savsak20:42:04
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
uygunluk20:41:57
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
orta hizmeti20:41:42
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
herek20:41:41
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
çelebi20:41:24
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
Temel önerme20:41:11
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
kalas20:41:09
Kalın biçilmiş uzun tahta
Bilinç20:41:05
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
Otomatik20:41:02
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
şüpheli20:40:59
Kuşkulu
Sarılık20:40:57
Sarı olma durumu
yusufçuk20:40:51
Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan, güvercine benzeyen, ondan daha küçük bir kuş (Turtur auritus)
beşli20:40:49
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
sünepe20:40:48
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
pozisyon20:40:46
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
Kalsiyum20:40:36
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
Kıvılcım20:40:36
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
bakışım20:40:32
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
gözetmen20:40:06
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
Koleksiyon20:39:52
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
konsey20:39:37
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Tur20:39:26
Dolaşma
yıpranma20:39:23
Yıpranmak işi
medeni20:39:21
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
KESİM EVİ20:39:18
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
çerçi20:39:16
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
sürmeli20:39:15
Sürme ile boyanmış olan
MEŞRUBAT20:39:11
İçilecek şeyler, içecekler
lâden20:39:08
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
acımık20:39:06
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
içgüdü20:39:04
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
deyiş20:39:03
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
sarakacı20:39:01
Alaycı, müstehzi
Otlak20:39:00
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
kıyıcı20:39:00
Kıymak işini yapan kimse
müstahkem20:38:57
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
ihracat20:38:55
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
arefe20:38:55
bk. arife
Görüntü20:38:51
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
nal çakmak20:38:50
nallamak
KARIŞIK20:38:48
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
baskın20:38:43
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
kıyıcılık etmek20:38:42
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
DAVETİYE20:38:40
Davet için yazılan kâğıt
Atölye20:38:38
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
balotaj20:38:31
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
aşama20:38:26
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
çöküntü hendeği20:38:22
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
feshetmek20:38:21
Kapatmak, dağıtmak
acınma20:38:21
Acınmak işi
stil20:38:19
Üslûp, biçem, tarz
başıboşluk20:38:18
Başıboş olma durumu
yöresel20:38:15
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî