19 Mayıs

1. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Son Arananlar

19 Mayıs10:04:18
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
çevgen10:04:17
Değnek
katılım10:04:16
Katılmak işi, iştirak
evleviyet10:04:06
Öncelik
öldürmek10:04:03
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
moğol10:04:01
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
halk adamı10:03:59
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
öncelik10:03:55
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
çekinik10:03:52
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
tanı10:03:48
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
oval10:03:47
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
çaylak10:03:40
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
Duyumsamazlık10:03:37
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
Üretim evi10:03:28
Fabrika
sıradanlık10:03:19
Sıradan olma durumu
riyolit10:03:19
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
beniz10:03:17
Yüz rengi
ÜSTÜNLÜK10:03:14
Üstün olma durumu, rüçhan
Uyku sersemliği10:03:05
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
Örnek10:03:00
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
ufak tefek10:02:59
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
havai fişek10:02:55
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
halk ağzı10:02:53
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
cife10:02:50
Leş
ÇİNKO10:02:48
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
borçlanma10:02:44
Borçlanmak işi, istikraz
elbise10:02:42
Giysi
baskı altında tutmak10:02:40
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
Çentik10:02:34
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
Muhteriz10:02:34
Çekingen
siper10:02:33
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
Analitik10:02:28
Çözümlemeli
alabanda ateş10:02:23
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
eser10:02:20
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
Çehre10:02:17
Yüz, sima
falez10:02:15
bk. yalı yar
Akarsu10:02:13
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
BELGE10:02:12
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Çap10:02:03
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
tarla kuşu10:02:01
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
İftar10:01:59
Oruç açma, oruç bozma
kase10:01:57
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
üzerinde10:01:56
... ile ilgili, üzerine
Çalım10:01:52
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Doyum10:01:51
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
CİNSİYET10:01:49
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
potansiyel farkı10:01:48
bk. gerilim
ahlakçı10:01:46
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
İÇTENSİZ10:01:40
İçten olmayan, samimiyetsiz
supara10:01:38
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
dairesel10:01:36
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
badem10:01:31
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
şilep10:01:30
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
aylı10:01:29
Üzerinde ay biçimi bulunan
gürgen10:01:28
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
buğday10:01:17
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
Geyik10:01:04
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
martaval10:00:59
Yalan, uydurma söz, palavra
ayıklama10:00:52
Ayıklamak işi
kronik10:00:47
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
FİRARİ10:00:41
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
çare10:00:34
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
yardım etmek (veya yapmak)10:00:28
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
VONOZ10:00:26
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
yassı balıklar10:00:25
Kemikli balıklar takımı
Boya10:00:21
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
erkanıharp10:00:18
Kurmay
ANLAK10:00:17
Zekâ
yönetim yeri10:00:17
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
yufka10:00:07
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
gerilim09:59:56
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
pinpon09:59:56
Yaşlı, çökmüş
yiğitçe09:59:51
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
brezil09:59:46
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
bicili09:59:36
bk. cicili bicili
Kıstak09:59:36
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
nesiç09:59:31
Doku
doru09:59:25
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
yeğ09:59:21
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
BÜTÜNSEL09:59:17
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
uyarlanma09:59:07
Uyarlanmak işi
kahramanlık09:59:06
Kahraman olma durumu
yetişkin09:59:05
Yetişmiş, olgunlaşmış
kaparo vermek09:59:04
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
RİAYET09:58:54
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
Koç09:58:43
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
yerine geçmek09:58:39
görevden ayrılan birinin yerini almak
Laterit09:58:34
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak
ergime09:58:32
Ergimek işi, zeveban
afyon09:58:21
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
yeniçeri ağası09:58:19
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
aysberg09:58:12
Buz dağı
yeniçeri09:58:02
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Gabi09:58:01
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
kanunsuzluk09:58:00
Yasaya aykırılık, yasasızlık
düşey09:57:56
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
ÇELİŞKİ09:57:49
Çelişme, tenakuz
yemişli09:57:48
Yemişi olan, meyve veren
Menşe09:57:46
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
taş basması09:57:38
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
yelölçer09:57:33
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
ebru09:57:33
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
Akı09:57:26
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
edat09:57:23
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
yaylım09:57:21
Yayılmak, dağılmak işi
hünerli09:57:14
Hüneri olan (kimse)
DEĞİRMEN09:57:12
Öğüten araç veya alet
Cemiyet09:57:11
Dernek
İNATLAŞMAK09:57:10
İnat etmek
nizam09:57:06
Düzen
yarılma09:57:02
Yarılmak işi
kehle09:56:53
Bit
zavallı09:56:53
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
Aralıksız09:56:52
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
yaralı09:56:52
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
nişan09:56:51
İşaret, iz, belirti, alâmet
ağız dalaşı09:56:46
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
arabozanlık09:56:43
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
Tavsiye09:56:40
Öğütleme, yol gösterme
yaradılış09:56:37
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
büyükayı09:56:35
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
abece09:56:33
bk. alfabe
Örs09:56:33
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Atölye09:56:32
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
anonsör09:56:28
bk. sunucu
yapımcı09:56:23
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
hiçbir09:56:20
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Sağlık09:56:05
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
yandaşlık09:56:03
Yandaş olma durumu, taraftarlık
Soysuz09:55:58
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)