aşikâr

1 Sıfat

Açık, apaçık, belli, meydanda olan