ahenk

1 İsim

Uyum

Cümle 1: Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı. - M. C. Kuntay

Uyuşma, anlaşma

Cümle 1: Biz bu işin içine girmeyelim. Ahengi bozarız. - H. Taner

Çalgılı eğlence

Cümle 1: Bütün komşular o gece gürültüden, ahenkten uyuyamamışlar. - Y. K. Karaosmanoğlu