akaçlama

1 İsim

Akaçlamak işi, tefcir, drenaj

Yer altı sularını toplayan tesisat