alâkok

1 Sıfat

Rafadan

Cümle 1: Sabahleyin kendisine bir alâkok ziyafeti çekecekti. - H. R. Gürpınar