aslî

1 Sıfat

Temel olarak alınan, esas olan

Cümle 1: Aslî görev. Cümle 2: ... kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. - Anayasa