atlı

1 Sıfat

Atı olan

Cümle 1: Atlı araba.

İsim

Ata binmiş kimse, süvari

Cümle 1: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. - Y. K. Beyatlı

Binek atı kullanan asker veya asker sınıfı

Cümle 1: Biraz sonra da atlı jandarma yetişti. - M. Ş. Esendal