avanak

1 Sıfat

Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön