ayaklık

1 İsim

Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal

Ayak basacak yer

Ayakçak

Taban