aygıt

1 İsim

Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz

Cümle 1: Telefon bir konuşma aygıtıdır.

Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların hepsi, cihaz

Cümle 1: Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı.

Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım