aynı

1 Sıfat

Başkası değil, yine o

Ayırt edilemeyecek kadar benzeri özdeşi, tıpkısı

Cümle 1: Bu kalem sizinkinin aynıdır.

Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan

Cümle 1: Yirmi sene hep aynı renkler içinde dönüp dolaştık. - B. R. Eyuboğlu

2 Sıfat

Gözle ilgili

3 Sıfat

Para olarak değil, madde olarak verilen

Cümle 1: Aynî yardım.