1 sonuç bulundu.

  • Abbasî
    İsim Arapça

    Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağdat merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750-1258 tarihleri arasında hüküm süren sülâle

Kaynak: TDK

Reklam
Reklam
Hakkımızda