acımasız

1 Sıfat

Acımaz, katı yürekli, merhametsiz

Cümle 1: Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız... - N. Cumalı