Ac��mas��z

Son Arananlar

paralık20:44:06
Herhangi bir para değerinde olan
sarfınazar etmek20:43:55
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
iç yüz20:43:51
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
azimet20:43:48
Gidiş
kalamar20:43:45
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
öz saygı20:43:41
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
L demiri20:43:38
Sanayide kullanılan L biçiminde bükülmüş demir çubuk
softa20:43:32
Medrese öğrencisi
ağır canlı20:43:31
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
yat kulübü20:43:03
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
mahkum20:43:03
Hüküm giymiş, hükümlü
ENDİREKT20:43:00
Doğrudan değil, dolaylı
kinetik20:42:59
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
ceylân bakışlı20:42:58
Süzgün ve tatlı bakışlı
eksilme20:42:45
Eksilmek işi, tenakus
w20:42:45
Volfram"ın kısaltması
cansız20:42:44
Canını yitirmiş, ölmüş
ÜŞENME20:42:31
Üşenmek işi
yardımlaşma20:42:29
Yardımlaşmak işi
merkezkaç20:42:16
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
Yetersiz20:42:15
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
yangın20:42:13
Zarara yol açan büyük ateş
bir araya gelmek20:42:12
bir yerde toplanmak, buluşmak
adilik20:42:10
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
geçiştirmek20:42:05
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
trigonometri20:42:04
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
savsak20:42:04
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
uygunluk20:41:57
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
orta hizmeti20:41:42
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
herek20:41:41
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
çelebi20:41:24
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
Temel önerme20:41:11
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
kalas20:41:09
Kalın biçilmiş uzun tahta
Bilinç20:41:05
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
Otomatik20:41:02
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
şüpheli20:40:59
Kuşkulu
Sarılık20:40:57
Sarı olma durumu
yusufçuk20:40:51
Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan, güvercine benzeyen, ondan daha küçük bir kuş (Turtur auritus)
beşli20:40:49
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
sünepe20:40:48
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
pozisyon20:40:46
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
Kalsiyum20:40:36
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
Kıvılcım20:40:36
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
bakışım20:40:32
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
gözetmen20:40:06
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
Koleksiyon20:39:52
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
konsey20:39:37
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Tur20:39:26
Dolaşma
yıpranma20:39:23
Yıpranmak işi
medeni20:39:21
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
KESİM EVİ20:39:18
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
çerçi20:39:16
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
sürmeli20:39:15
Sürme ile boyanmış olan
MEŞRUBAT20:39:11
İçilecek şeyler, içecekler
lâden20:39:08
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
acımık20:39:06
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
içgüdü20:39:04
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
deyiş20:39:03
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
sarakacı20:39:01
Alaycı, müstehzi
Otlak20:39:00
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
kıyıcı20:39:00
Kıymak işini yapan kimse
müstahkem20:38:57
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
ihracat20:38:55
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
arefe20:38:55
bk. arife
Görüntü20:38:51
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
nal çakmak20:38:50
nallamak
KARIŞIK20:38:48
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
baskın20:38:43
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
kıyıcılık etmek20:38:42
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
DAVETİYE20:38:40
Davet için yazılan kâğıt
Atölye20:38:38
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
balotaj20:38:31
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
aşama20:38:26
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
çöküntü hendeği20:38:22
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
feshetmek20:38:21
Kapatmak, dağıtmak
acınma20:38:21
Acınmak işi
stil20:38:19
Üslûp, biçem, tarz
başıboşluk20:38:18
Başıboş olma durumu
yöresel20:38:15
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
beğenilir20:38:14
Beğenme duygusu veren, beğenilen
bir güzel20:38:13
Çok iyi, iyice
hizipçilik20:38:12
Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma
ılıcak20:38:09
Az ılık, ılıkça
içerme20:38:02
İçermek işi, tazammun, ihtiva
daima20:37:58
Her vakit, sürekli olarak
Yont20:37:54
Başıboş hayvan
mahrukat20:37:45
Yakacak, yakıt
Harp20:37:43
Savaş
alaca karanlık20:37:41
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Düalizm20:37:36
İkicilik
lobicilik20:37:35
Dalancılık
İKTİBAS20:37:33
Ödünç alma
Koç20:37:30
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
baş başa kalmak20:37:25
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
fukara20:37:20
Yoksul, fakir, fıkara
varaka20:37:15
Kâğıt, yazılı kâğıt
sokak20:37:14
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
memişhane20:37:12
Ayak yolu, abdesthane
arıza20:37:02
Engebe
sebat etmek (veya göstermek)20:37:02
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
iktidarsızlık20:36:49
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
birbiri için yaratılmış olmak20:36:46
birbiriyle çok iyi anlaşmak
büyücü20:36:42
Büyü yapan kimse, sihirbaz
münasip20:36:17
Uygun, yerinde
Bulgar20:36:02
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
KAŞIKÇI20:36:01
Kaşık yapan veya satan kimse
nankörlük20:35:54
Nankör olma durumu
gök gürültüsü20:35:52
Gök gürlemesi
LOBİ20:35:41
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
kayın valide20:35:41
Kaynana
maşrapa20:35:38
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
gezmen20:35:33
Gezgin
damla taşı20:35:31
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
polargı20:35:27
Polarıcı
ortak20:35:25
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
nehari20:35:22
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
üvey baba20:35:09
Öz olmayan baba, babalık
donatma20:34:48
Donatmak işi, teçhiz
korsan20:34:46
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
AZICIK20:34:36
Çok az, biraz
idil20:34:25
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
Portekizce20:34:16
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
gerçekten20:33:48
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
zemberek otu20:33:47
Atkuyruğu
yaya yolu20:33:33
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
gelgeç20:33:08
Yerli, temelli olmayan, geçici
arınmak20:33:07
Katışıksız, arı duruma gelmek
üst20:32:58
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
pasaj20:32:34
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
ÇIDAM20:32:27
Sabır