Aceleci

1.SıfatTez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Cümle 1: Hakikaten son derece aceleciydi. - Ö. Seyfettin

Son Arananlar

TELLİ21:30:27
Teli olan
kaliko21:30:24
Pamuk iplikleriyle yapılan ilk cilt bezi
zooloji21:30:20
Hayvan bilimi
Küresel21:30:11
Küre ile ilgili olan
geçek21:30:10
Çok geçilen yer, işlek yol
Gebe21:30:02
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
saman rengi21:30:01
Açık, soluk sarı renk
El gün21:29:52
Başkaları, yabancılar
seciyeli21:29:50
Sağlam karakterli, kendisene güvenilir (kimse)
bağıntılı21:29:42
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
meyil21:29:35
Eğiklik, eğim, akıntı
pişman olmak21:29:34
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
bağnazlık21:29:32
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
sıkıntılı21:29:28
Sıkıntısı olan
lr21:29:26
Lorentiyum"un kısaltması
Zarar21:29:24
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
mahiye21:29:22
Aylık
tahrip21:29:21
Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma
tartışma21:29:19
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
aktariye21:29:16
Aktarın sattığı şeyler
peso21:29:15
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
yalabık21:29:14
Parlak, parıltılı, ışıltılı
kurtluca21:29:14
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
pafta21:29:12
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
pürüzalır21:29:12
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
yarın öbür gün21:29:04
ileride, yakın bir zamanda
düğürcük21:28:58
İnce bulgur
parça parça21:28:56
Parçalanmış bir durumda, lime lime
rengarenk21:28:50
Çeşitli renkleri olan, renk renk
kısasa kısas21:28:46
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
ak21:28:46
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
boşta gezmek21:28:33
işsiz olmak
geceleme21:28:26
Gecelemek işi
geri hizmet21:27:56
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
SANKİ21:27:38
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
KARAKTERİZE ETMEK21:27:33
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
DEYİ21:27:22
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
Takunya21:27:21
Nalın
açık kahverengi21:27:21
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
aşık kemiği21:27:20
Aşık
Hor21:27:18
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
A21:27:07
Seslenme bildirir
TEDAVİ ETMEK21:27:07
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
Tanrısız21:26:48
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
hizaya getirmek21:26:48
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
kirpi21:26:31
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
Baz21:26:29
Temel, esas
menşe şahadetnamesi21:26:25
bk. köken belgesi
cihannüma21:26:17
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
mükemmellik21:26:16
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
irade yitimi21:26:04
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
söz dalaşı21:25:52
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
köy ihtiyar meclisi21:25:49
Köy ihtiyar heyeti
Bağlam21:25:48
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
yayılımcılık21:25:41
Emperyalizm
Karındaş21:25:30
Kardeş
kalas21:25:29
Kalın biçilmiş uzun tahta
sokak21:25:18
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
saklanma21:25:17
Saklanmak işi
övgücü21:24:22
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
meç21:24:18
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
şimşek çakmak21:24:17
şimşek oluşmak
İCAR21:24:15
Kira
AKICI21:24:13
Akma özelliği olan
VURGUNCU21:24:12
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
Bütüncül21:24:06
Totaliter
Galibiyet21:24:05
Yenme, yengi
ateh getirmek21:23:41
bunamak
delibaş21:23:32
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
Şiş21:23:24
Şişmiş, şişkin, kabarık
kampus21:23:17
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
kiralayan21:22:46
Kiraya veren
anahtar21:21:52
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
lekelemek21:21:48
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
malkar21:21:25
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
tereddütlü21:21:04
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
sakız rakısı21:20:56
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
sefalet çekmek21:20:45
yoksul ve perişan yaşamak
renk körü21:20:43
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
mülhakat21:20:38
Bir bütüne katılanlar, ekler
SÜRGÜNE GÖNDERMEK21:20:28
ceza olarak bir yere sürmek
mekanikçi21:20:25
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
mehterbaşı21:20:16
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
mehil müddeti21:20:13
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
BAKLA21:20:06
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kolektör21:20:03
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
zaman aşımı21:19:53
Süre aşımı, müruruzaman
kolalı21:19:51
İçinde kola bulunan
kokuşmak21:19:47
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
enflüanza21:19:44
Grip, ingin, paçavra hastalığı
kireç söndürmek21:19:37
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
KAYA HANİSİ21:19:23
Lahos
döl21:19:13
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
GÖRÜNTÜLÜK21:19:09
Ekran
güldürü21:19:08
Güldürme özelliği olan
dökümcülük21:19:06
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Baş çanağı21:19:04
Kafa tası
dâhilî21:19:00
İçle ilgili
bilginlik21:18:54
Bilgin olma durumu
teşrifat21:18:51
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
gölge balığı21:18:47
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
deve dişi21:18:46
(nar, buğday vb. için) İri taneli
enlem21:18:46
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
başkan21:18:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
canı cehenneme21:18:39
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
göksel21:18:39
Gökle ilgili, semavî
Şarap21:18:38
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
afazi21:18:25
bk. söz yitimi
baryum sülfat21:18:24
Baritin
arıtıcılık21:18:18
Arıtma işi
çubuklu21:18:13
Çubuğu olan
arılık21:18:12
Temizlik
harp21:18:11
Savaş
şerik21:18:01
Ortak
Şarklı21:17:58
Doğulu, garplı karşıtı
epidemi21:17:52
Salgın hastalık
çilek21:17:50
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Sair21:17:37
Başka, öteki, diğer
çatı örtüsü21:17:26
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
çalı kuşu21:17:20
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Ancak21:17:20
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
ÖĞRETİ21:17:15
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
konsey21:16:57
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Mızrak21:16:39
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
darbe21:16:38
Vuruş, çarpış
kural dışı21:16:37
bk. kural dışı
yaşam koşulları21:16:35
Hayat şartları
bahçe21:16:25
Sebze yetiştirilen yer, bostan
oyuk21:16:25
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
diyagonal21:16:24
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş