adî

1 Sıfat

Sıradan, hiçbir özelliği olmayan

Cümle 1: Sonra redingot devri geldi ve redingot içinden yarı uşak, yarı kapı kulu, riyakâr, adî bir nesil türedi. - Y. K. Karaosmanoğlu

Aşağılık, bayağı, alçak

Cümle 1: Bunlar çok adî ve fena insanlardı. - R. N. Güntekin