ahlâklı

1 Sıfat

Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)