aile

1 İsim

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik

Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk

Cümle 1: En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı. - O. C. Kaygılı

Aynı soydan gelen kimseler zinciri

Cümle 1: Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki... - H. Taner

Aralarında kandaşlık veya hısımlık bulunan kimselerin tümü

Cümle 1: Yalnız ailemde değil, bizim köyde güreş etmeyen çocuk yok gibidir. - Sait Faik Abasıyanık

Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü

Eş, karı

Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü

Cümle 1: Millî eğitim ailesi.

Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu