aktar

1 İsim

Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân

Anadolu'da iğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satan kimse veya dükkân