alın yazısı

1 İsim

Yazgı, talih, kader, mukadderat

Cümle 1: Belki de gerçekten kaderdi, alın yazısıydı olanlar. - C. Uçuk