alaca karanlık

1 İsim

Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık