alâgarson

1 İsim

Kısa kesilmiş saç

Sıfat

Oğlan saçı biçiminde kesilmiş (kadın saçı)