alâmetifarika

1 İsim

Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka

Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik

Cümle 1: Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alâmetifarikası. - H. Taner