anemik

1 Sıfat

Kansız

Cümle 1: Kafa işlerimizin anemik bir soluklukta oluşunda yemeğe düşkünlüğümüzün rolü sanıldığından daha fazladır. - H. Taner