Anlayış

1.İsimAnlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
Cümle 1: ... eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri... - Anayasa Cümle 2: Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı. - N. Ataç
Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ
Hoş görme, hâlden anlama
Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet

Son Arananlar

Anlayış10:12:28
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
göz merceği10:12:26
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
rotatif10:12:25
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
bitaraf10:12:25
Yansız, tarafsız
Genel görünüm10:12:23
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
muvaffakiyetli10:12:21
Başarılı
İhtiyar10:12:21
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
dizge10:12:20
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
öğrenci yurdu10:12:19
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
bezen10:12:18
Bezek, süs
özlü söz10:12:16
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
Gizemli10:12:14
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
nispeten10:12:13
Göre, kıyaslayarak, oranla
İştiyak10:12:13
Göreceği gelme, özleme
yanlış10:12:11
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
yankıca10:12:11
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
DOĞACILIK10:12:10
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
SARP10:12:08
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
aysar10:12:07
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
duvar sedefi10:12:05
bk. dalak otu
aşina10:12:05
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
çalı dikeni10:12:04
bk. karaçalı
Şarap10:12:02
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
gönye10:12:01
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
beğenilir10:11:59
Beğenme duygusu veren, beğenilen
mentol10:11:57
Nane kokusu
y, Y10:11:55
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
layık olmak10:11:53
hak kazanmış olmak
müslüman10:11:52
İslâm dininden olan kimse
çoğaltma10:11:50
Çoğaltmak işi
terkip etmek10:11:47
birleştirmek, bir araya getirmek
Verimlilik10:11:44
Verimli olma durumu
Rahat10:11:43
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
harekeli10:11:39
Hareke konulmuş
düzenek10:11:39
Mekanizma
itki10:11:38
Tepi
ihtisas10:11:35
Duygu
sümük10:11:33
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
fesh etmek10:11:33
bk. feshetmek
Kavmiyat10:11:33
Etnografya
süslenmek10:11:32
Süslemek işine konu olmak
10:11:32
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
el yazısı10:11:30
Elle yazılan yazı
yenilemek10:11:29
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
Dövüşçü10:11:27
Dövüşen kimse
arı kovanı10:11:24
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
uzlaştırıcı10:11:22
Uzlaşmayı sağlayan
Deste10:11:19
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
Sinema10:11:17
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
CANAVAR DÜDÜĞÜ10:11:16
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
şaful10:11:15
Bal konulan ufak tekne
GRES10:11:13
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
maun10:11:12
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
ana cadde10:11:11
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
SIĞA10:11:10
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
kapıcı10:11:08
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
AZOT10:11:07
Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element. Kısaltması N
rüzgar10:11:05
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
SENATO10:11:03
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
söz getirmek10:11:02
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
zararlı10:11:02
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
HAYSİYET10:11:02
Değer, saygınlık, itibar
tayfa10:11:00
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
gerekme10:10:59
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
arz derecesi10:10:56
bk. enlem
köktencilik10:10:54
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
alaz10:10:53
Alev, yalaz
DEBDEBE10:10:51
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
posta treni10:10:48
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
baytar10:10:47
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
LAF CAMBAZLIĞI10:10:46
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
Tanrı kayrası10:10:44
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
ağustos10:10:43
Yılın 31 gün süren sekizinci ayı
geri hizmet10:10:41
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
Gönül borçlusu10:10:39
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
Pamuk10:10:38
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Tahkim10:10:36
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
sitrik asit10:10:33
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
spesifik10:10:32
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
gecikme10:10:32
Gecikmek işi, teehhür, rötar
ot10:10:30
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Oymak10:10:27
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
GİZLİ10:10:27
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
ses bilgisi10:10:26
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
zarfçı10:10:24
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
yarenlik10:10:22
Yakın arkadaşlık, muhabbet
koltuk10:10:21
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
Düzgün10:10:19
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
laisizm10:10:19
Lâiklik
tartarik10:10:18
Yapısında iki alkol ve iki asit bulunan madde
akit10:10:14
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
haricî10:10:13
Dışla ilgili, dıştan olan
U dönüşü10:10:11
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
çorak10:10:10
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
İKTİSATÇI10:10:09
Ekonomi uzmanı, ekonomist
sümük doku10:10:06
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
başkanlık10:10:06
Başkan olma durumu
mıh10:10:06
Büyük çivi
İffet10:10:05
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
FASILA10:10:05
Aralık, ara, kesinti
kasırga10:10:03
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
tutak10:10:02
Bir şeyin tutulacak yeri
tiftik keçisi10:10:00
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
alabanda ateş10:09:58
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
saniye10:09:57
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
güdülenme10:09:55
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
her halde10:09:54
Büyük bir ihtimalle
üstelik10:09:53
Üste verilen şey
sağu10:09:52
Ağıt
meyve ezmesi10:09:50
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
alamana10:09:48
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
Yılan10:09:47
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
tevkifhane10:09:47
Tutuk evi
PEÇ10:09:45
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
Eksper10:09:43
Bilirkişi, uzman
gizemci10:09:43
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
özgül10:09:42
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
Yersiz10:09:41
Barınacak yeri olmayan
Söndürme10:09:40
Söndürmek işi
yol boyu10:09:39
Kara yolunda kenar
yersiz yurtsuz kalmak10:09:38
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
derya10:09:37
Deniz
onbaşılık10:09:37
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
sonsuzluk10:09:36
Sonsuz olma durumu
eskitme10:09:34
Eskitmek işi
Ekolali10:09:32
bk. yankıca
Karındaş10:09:31
Kardeş
alakok10:09:29
Rafadan
aceleci10:09:28
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
Kara10:09:27
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak