anlayış

1 İsim

Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet

Cümle 1: ... eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılâp ve ilkeleri... - Anayasa Cümle 2: Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı. - N. Ataç

Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ

Hoş görme, hâlden anlama

Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet