Apart otel

1.İsimMüşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi

Son Arananlar

geri hizmet21:27:56
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
SANKİ21:27:38
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
KARAKTERİZE ETMEK21:27:33
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
DEYİ21:27:22
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
Takunya21:27:21
Nalın
açık kahverengi21:27:21
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
aşık kemiği21:27:20
Aşık
Hor21:27:18
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
A21:27:07
Seslenme bildirir
TEDAVİ ETMEK21:27:07
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
Tanrısız21:26:48
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
hizaya getirmek21:26:48
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
kirpi21:26:31
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
Baz21:26:29
Temel, esas
menşe şahadetnamesi21:26:25
bk. köken belgesi
cihannüma21:26:17
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
mükemmellik21:26:16
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
irade yitimi21:26:04
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
söz dalaşı21:25:52
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
köy ihtiyar meclisi21:25:49
Köy ihtiyar heyeti
Bağlam21:25:48
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
yayılımcılık21:25:41
Emperyalizm
Karındaş21:25:30
Kardeş
kalas21:25:29
Kalın biçilmiş uzun tahta
sokak21:25:18
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
saklanma21:25:17
Saklanmak işi
övgücü21:24:22
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
meç21:24:18
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
şimşek çakmak21:24:17
şimşek oluşmak
İCAR21:24:15
Kira
AKICI21:24:13
Akma özelliği olan
VURGUNCU21:24:12
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
Bütüncül21:24:06
Totaliter
Galibiyet21:24:05
Yenme, yengi
ateh getirmek21:23:41
bunamak
delibaş21:23:32
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
Şiş21:23:24
Şişmiş, şişkin, kabarık
kampus21:23:17
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
kiralayan21:22:46
Kiraya veren
anahtar21:21:52
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
lekelemek21:21:48
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
malkar21:21:25
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
tereddütlü21:21:04
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
sakız rakısı21:20:56
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
sefalet çekmek21:20:45
yoksul ve perişan yaşamak
renk körü21:20:43
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
mülhakat21:20:38
Bir bütüne katılanlar, ekler
SÜRGÜNE GÖNDERMEK21:20:28
ceza olarak bir yere sürmek
mekanikçi21:20:25
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
mehterbaşı21:20:16
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
mehil müddeti21:20:13
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
BAKLA21:20:06
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kolektör21:20:03
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
zaman aşımı21:19:53
Süre aşımı, müruruzaman
kolalı21:19:51
İçinde kola bulunan
kokuşmak21:19:47
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
enflüanza21:19:44
Grip, ingin, paçavra hastalığı
kireç söndürmek21:19:37
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
KAYA HANİSİ21:19:23
Lahos
döl21:19:13
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
GÖRÜNTÜLÜK21:19:09
Ekran
güldürü21:19:08
Güldürme özelliği olan
dökümcülük21:19:06
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Baş çanağı21:19:04
Kafa tası
dâhilî21:19:00
İçle ilgili
bilginlik21:18:54
Bilgin olma durumu
teşrifat21:18:51
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
gölge balığı21:18:47
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
deve dişi21:18:46
(nar, buğday vb. için) İri taneli
enlem21:18:46
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
başkan21:18:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
canı cehenneme21:18:39
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
göksel21:18:39
Gökle ilgili, semavî
Şarap21:18:38
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
afazi21:18:25
bk. söz yitimi
baryum sülfat21:18:24
Baritin
arıtıcılık21:18:18
Arıtma işi
çubuklu21:18:13
Çubuğu olan
arılık21:18:12
Temizlik
harp21:18:11
Savaş
şerik21:18:01
Ortak
Şarklı21:17:58
Doğulu, garplı karşıtı
epidemi21:17:52
Salgın hastalık
çilek21:17:50
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Sair21:17:37
Başka, öteki, diğer
çatı örtüsü21:17:26
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
çalı kuşu21:17:20
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Ancak21:17:20
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
ÖĞRETİ21:17:15
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
konsey21:16:57
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Mızrak21:16:39
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
darbe21:16:38
Vuruş, çarpış
kural dışı21:16:37
bk. kural dışı
yaşam koşulları21:16:35
Hayat şartları
bahçe21:16:25
Sebze yetiştirilen yer, bostan
oyuk21:16:25
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
diyagonal21:16:24
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
Baget21:16:23
İnce, kısa değnek
yaradılış21:16:22
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
koltukluk21:16:12
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
Meyhane21:16:06
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
aldatıcı21:16:06
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
Şalvar21:16:01
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
Hint kumaşı21:15:59
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
ŞEHZADE21:15:57
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
ŞEHİT21:15:51
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
tüzel21:15:45
Tüze ile ilgili, hukukî
ŞAŞKINLIK21:15:42
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
ığıl ığıl21:15:34
Ağır ağır, yavaş yavaş
önsel21:15:24
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
savunucu21:15:23
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
İvedilik21:15:23
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
aklama belgesi21:15:19
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
Şirket21:15:12
Ortaklık
İdmansız21:15:07
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
arıtım evi21:15:06
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
medeni21:14:59
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
salhane21:14:59
Kesim evi, kanara, mezbaha
İddia21:14:58
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
üvey ana21:14:43
Öz olmayan anne, analık
üstüne21:14:35
İlişkin, üzerine, dair
simetrisiz21:14:16
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
iğreti21:14:13
bk. eğreti
Sepici21:14:09
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
GÖRSEL21:14:06
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
resital21:14:05
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kızıştırmak21:13:53
İsteklendirmek, gayret vermek
durağan21:13:46
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
beceriklilik21:13:30
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
seçiciler kurulu21:13:30
Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, jüri