Arınmak

1.Katışıksız, arı duruma gelmek
Rahatlamak
Cümle 1: Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır. - H. Taner

Son Arananlar

Arınmak15:25:34
Katışıksız, arı duruma gelmek
kadim dost15:25:34
Eski dost
yaradılıştan15:25:34
Doğuştan, fıtraten
link15:25:33
Atın eşkin yürüyüşü
belgi15:25:32
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
MARAZA15:25:31
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
LATİFE15:25:29
Şaka
yırtıcı kuş15:25:28
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
kıraat etmek15:25:25
okumak
altın sarısı15:25:21
Altın rengini andıran
peso15:25:21
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
yüz kızartıcı suç15:25:20
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
ekose15:25:20
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
Ülkü15:25:19
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
BOBİN15:25:17
Makara
zem15:25:16
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
enerji15:25:16
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
mintan15:25:14
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
dolandırıcılık15:25:13
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
inançsız15:25:11
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
ise15:25:09
önel15:25:05
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
etlik15:24:51
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
lata15:24:48
Dar ve kalınca tahta
Pay15:24:48
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
yararsız15:24:43
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
aldırış etmemek15:24:33
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
kışkırtma15:24:32
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
atabek15:24:32
bk. atabey
Hasılı15:24:26
Sözün kısası, kısacası
kesafet15:24:25
Çokluk, sıklık
dizini dövmek15:24:05
çok pişman olmak
hoca15:23:52
Müslümanlıkta din görevlisi
İnceleme15:23:41
İncelemek işi, tetkik
tahripkâr15:23:40
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
seslem15:23:39
Hece
sıkıntısı olmak15:23:28
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
faziletsiz15:23:27
Erdemsiz
ufunet15:23:25
Pis koku
gizemli15:23:16
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
Yeleken15:23:16
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
KOKU15:23:15
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
orospu15:23:01
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
Nutuk15:22:53
Söz, konuşma
Maatteessüf15:22:51
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
görüngü bilimi15:22:47
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
İyi niyet15:22:46
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
Arasat15:22:43
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
BALKON15:22:41
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
ağılı15:22:38
İçinde ağı bulunan, zehirli
jogging15:22:34
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
kamara15:22:32
Gemilerde oda
Korucu15:22:28
Orman veya kır bekçisi
Mümbit15:22:28
Verimli, bitek
sülf15:22:26
Kükürt
munis15:22:20
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
deprem15:22:17
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
başbakan15:22:14
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
ehli15:22:06
Evcil
tevkif15:22:04
Durdurma
Akrobat15:22:03
Cambaz
kuron15:22:00
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
mumluk15:21:59
Mumu olan
arılık15:21:59
Temizlik
NAS15:21:56
Açıklık, açık ve kesin yargı
kıyı15:21:52
Kara ile suyun birleştiği yer
Karasal15:21:51
Kara (I) ile ilgili, berrî
muayenehane15:21:50
Hekimlerin hastalarını kabul ettikleri yer
Ayrık15:21:43
Ayrılmış
Ferik15:21:30
Tümgeneral veya korgeneral
lâlanga15:21:23
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
söz dizimi15:21:19
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
çalı kuşu15:21:14
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
mücadele15:21:06
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
O15:21:03
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
ayın15:21:03
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
kit15:21:01
Macun
Yatak odası15:21:01
Yatmak için kullanılan oda
öğle15:21:01
Gün ortası
zatürree15:21:00
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
Harir15:20:53
İpek
Kurşun15:20:52
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
mason15:20:51
Masonluk derneği üyesi, farmason
yeniden15:20:49
Gene, yine, bir daha, tekrar
baba evi15:20:36
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
cenk15:20:35
Savaş, kavga
sorgun15:20:24
bk. Sorkun
meçhul15:20:24
Bilinmeyen, bilinmedik
nal çakmak15:20:12
nallamak
mağara bilimi15:20:08
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
TEZYİN15:20:02
Bezeme, süsleme, donama
guatr15:20:01
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
lâsta15:20:00
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
beynelmilel15:19:58
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
büzülme15:19:58
Büzülmek işi
müşir15:19:52
Mareşal
Kuvars15:19:48
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
atıl15:19:46
Tembel
KANAAT15:19:36
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
çile15:19:33
Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem
uzunlamasına15:19:32
Uzunluğuna
İdam15:19:29
Ölüm cezası
Kurultay15:19:21
Ulusal toplantı
kar15:19:20
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
şeytani15:19:19
Şeytanca
beğeni15:19:16
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
istenççilik15:19:15
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
Grado15:19:13
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
bazı bazı15:19:09
Ara sıra, arada bir
arış15:19:06
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
İç işleri15:18:54
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
atlatmak15:18:52
Savsaklamak
Has15:18:51
Özgü, mahsus
arıtmak15:18:48
Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek
aklama belgesi15:18:46
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
fermejüp15:18:36
Çıtçıt
SKANDİYUM15:18:12
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
diskotek15:18:09
Plâk, ses bandı koleksiyonu
methiye15:18:05
Övgü
sirküler15:18:02
Genelge, tamim
Pense15:17:56
Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç
kılık15:17:46
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)15:17:45
çok geniş olmak
Dişi15:17:41
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
öpücük15:17:27
Öpme, öpüş, buse
hakikat olmak15:17:24
gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek
özgecilik15:17:00
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
sefir15:16:57
Elçi
BELİRGİN15:16:46
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Alımlı15:16:35
Alımı olan, çekici, cazibeli