arınmak

1 nsz

Temizlenmek

Katışıksız, arı duruma gelmek

Rahatlamak

Cümle 1: Derdini size aktarıp arınmış, sizi zehirleyip bırakmıştır. - H. Taner