arlı

1 Sıfat

Namuslu, utangaç, sıkılgan

Cümle 1: Ağaların yiğittir, arlıdır, oğul! - T. Buğra