ast

1 Sıfat

Alt

İsim

Birinin buyruğu altında olan görevli, madun

İsim

(birine göre) Rütbe veya kıdemce küçük olan asker