ayrım

1 İsim

Ayırmak işi, tefrik

Cümle 1: : Kuvvetler ayrımı.

Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark

Alt bölüm

Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark

Ayrılma noktası

Cümle 1: Yol ayrımı.

Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip, olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü