ayyaş

1 Sıfat

İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri

Cümle 1: Ayyaşlar, bol bol buzlu, buzsuz rakı içtiler. - Sait Faik Abasıyanık