Azerî

1 İsim

Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İran'da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse

Sıfat

Azerî halkına özgü olan, Azerî halkı ile ilgili (olan)