büro

1 İsim

Çalışma odası, yazıhane

Cümle 1: Mühendislik bürosu.

Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri

Cümle 1: Haber alma bürosu. Cümle 2: Amerikan usulü hususî bir detektif bürosu açmış. - R. H. Karay

Bölüm, şube

Cümle 1: Narkotik büro.

Yazı masası