bağış

1 İsim

Bağışlamak işi veya biçimi

Bağışlanan şey, hibe, teberru