BAKIR

1.İsimAtom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Bakırdan yapılmış kap
SıfatBakırdan yapılmış
Cümle 1: Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lâmba yanıyordu. - A. Ş. Hisar

Son Arananlar

izmarit21:54:24
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
imkânsız21:54:18
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
duygusuz21:54:17
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
Zühal21:54:07
Sekendiz, Satürn
eskitmek21:54:03
Yaşlandırmak
Telakki21:54:03
Anlayış, görüş
köşe yazısı21:53:55
Fıkra
bağ çubuğu21:53:53
Asma fidesi
Cins21:53:49
Tür, çeşit
inanç21:53:47
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ürperme21:53:44
Ürpermek durumu
sembolik21:53:41
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
sembol21:53:38
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
statü21:53:36
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
Arife21:53:32
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
zinde tutmak21:53:30
genç ve diri kalmasını sağlamak
MAKARA21:53:23
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
sorumluluk düşmek21:53:21
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
inan21:53:19
İnanmak işi
Raks21:53:17
Dans
hamam takımı21:53:13
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
kül21:53:12
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
nısıf21:53:10
Yarı, yarım
badiye21:52:59
Çöl
rahatsızlık21:52:38
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
anamalcılık21:52:14
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
KARIMA21:52:09
Karımak işi
Netice21:51:22
Sonuç
akkuş21:50:46
Atmaca, yırtıcı bir kuş
sirken21:49:51
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
Alıştırmak21:49:42
Uyar duruma getirmek
cezve21:49:36
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
Yaban eşeği21:49:35
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
tasarım21:49:27
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
Açığa çıkmak21:49:25
belli olmak, anlaşılmak
Büsbütün21:49:22
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
pürtüklü21:49:19
Pürtükleri olan
kurutulma21:49:18
Kurutulmak işi
NİNNİ21:49:11
Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak21:49:09
sağlam bir yanı kalmamak
müellefat21:49:03
Yazılı eserler
pespaye21:49:02
Alçak, soysuz, aşağılık
ölü yıkama21:48:54
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
dış deri21:48:52
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
Feyezan21:48:51
Taşma, taşkın, seylâp
yüklenme21:48:47
Yüklenmek işi
lüzum21:48:41
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
feri21:48:35
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
keşif21:48:32
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
mistisizm21:48:28
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
askerlik21:48:21
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
nasılsınız21:48:20
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
çopra21:48:16
Balık kılçığı
faka basmak21:48:12
aldatılmak, tuzağa düşmek
hisli21:48:10
Duygulu, içli
sağu21:48:06
Ağıt
Senaryo21:47:56
Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin
indeks21:47:55
Dizin
tanıklık21:47:39
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
kuşku21:47:30
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
şad21:47:26
Sevimli, neşeli
tasfiye etmek21:47:25
arıtmak, temizlemek
harf21:47:21
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
elde21:47:14
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
düşünme21:47:10
Düşünmek durumu, tefekkür
maderşahîlik21:47:06
Anaerki
iskonto21:47:00
bk. ıskonto
AFET21:46:51
Doğanın sebep olduğu yıkım
dilber21:46:51
Alımlı, güzel (kadın)
çizgili21:46:44
Üzerinde çizgi bulunan
hilecilik21:46:42
Hileci olma durumu, hilekârlık
ÖKÇESİZ21:46:40
Ökçesi olmayan (ayakkabı)
gözetleyici21:46:37
Gözetlemek işini yapan (kimse)
güç beğenir21:46:25
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
smokin21:46:23
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
şano21:46:21
(tiyatroda) sahne
çaprazlama21:46:17
Çapraz olarak, makaslama
tornalı21:46:14
Tornada işlenmiş
yerleşke21:46:12
Kampus
Alışılmış21:46:09
Her zamanki, mutat
seksi21:46:08
Cinsel çekiciliği olan
kuşatılma21:46:06
Kuşatılmak işi
Vezir21:46:01
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
Pomakça21:45:58
Pomak dili
riayet etmek21:45:38
uymak
Civcivlik21:45:32
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
övüngen21:45:32
Çok övünen, farfara
piknik21:45:25
Kırda yenen yemek
trigonometri21:45:23
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
imkânsızlık21:45:21
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
sıra dışı21:45:19
Olağan dışı
ısmarlamak21:45:18
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
nesim21:45:10
Hafif yel, esinti
ılım21:45:05
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
Yalaz21:45:04
Alev
dağıtım21:45:01
Dağıtmak işi, tevzi
ÜRETEÇ21:44:51
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
fıçı21:44:40
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
malaga21:44:38
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
Cet21:44:36
Dede, büyük baba, ata
alıç21:44:30
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
yumuşaklık21:44:30
Yumuşak olma durumu
akrep21:44:18
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
yapıncak21:44:11
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
menfaat21:44:05
Yarar, çıkar, kâr, fayda
ladin21:44:01
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
baraj ateşi21:43:57
Yoğun yaylım ateşi
deterjan21:43:56
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
sabıkalı21:43:52
Sabıkası olan
lağım21:43:50
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
istizah etmek21:43:43
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
RAKKASE21:43:41
Raksı meslek edinmiş kadın
kubat21:43:39
Kaba, biçimsiz
sigala21:43:31
bk. sığla
devin duyumu21:43:30
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
koyu gri21:43:28
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
argon21:43:24
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
etli21:43:24
İçinde et bulunan
aklı başında21:43:20
sürekli akıllı davranan
şeytani21:43:19
Şeytanca
münzevi21:43:15
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
evlat21:43:10
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
iktidarsızlık21:43:08
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
sülfürik21:42:59
Kükürttrioksit ile bunun yerini tutan ve en önemlisi sülfürik asit olan asitler için kullanılır
eşelek21:42:48
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
özlük21:42:38
Bir şeyin durumu, mahiyet
ARACI21:42:33
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
öncü21:42:29
Önde gidip haber ulaştıran kimse
başarı21:42:23
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
guttasyon21:42:18
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması