bakır

1 İsim

Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu

Bakırdan yapılmış kap

Sıfat

Bakırdan yapılmış

Cümle 1: Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lâmba yanıyordu. - A. Ş. Hisar

2 Sıfat

Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)

El değmemiş, kullanılmamış

(toprak için) İşlenmemiş

Eskimemiş, yıpranmamış, yeni