basım

1 İsim

Bası sanatı, tabaat

Bası işi, tabı, tipografya

Cümle 1: Kitabın basımına başlandı.